Hogyan növekszik a hit?Tanuljunk együtt…, Szerző: Mark Finley - 2016.12.01 22:59 1229

Hogyan növekszik a hit?

Nemrégiben vezettem egy hétvégi előadás-sorozatot főiskolás diákok részére a Szentlélekről és a megújulásról. Az egyik előadás után egy diák a következő kérdést tette fel: „Finley testvér, hogyan lehet több hitem? A hitem időnként gyengének bizonyul. Szeretném, ha több hitem lenne, de nem igazán tudom, hogyan tehetnék szert többre.” A diák kérdése nem volt újdonság számomra. Az évek során rendszeresen hallottam már. Ebben a tanulmányban azt fogjuk megvizsgálni, hogy hogyan lehet növekvő, vibráló, eleven hitünk.

 

1) Mit mond Jézus a hitről a végidővel kapcsolatban? Hogy megtaláld rá a választ, olvasd el Lk 18:8-at! Nyilvánvaló, hogy a valódi hitből kevés lesz Jézus visszajövetelekor. Egy csomó dolog felülmúlhatja a hitet, de ebben a szakaszban Jézus emlékeztet minket erre a nagyon fontos kérdésre, a hiteles, biblikus hit szükségességére.

 

2) Milyen is a biblikus hit? Hogyan definiálja a Biblia? A választ Zsid 11:1-ben találod. A hit keresztény életünk alapja. Biztosíték arra, hogy Isten szeret minket, és csakis jót kíván nekünk. A hit fenntartás nélkül hisz Isten ígéreteiben. A hit egy olyan kapcsolat Istennel – aki a mi jól ismert jó barátunk –, amely vezet minket, bármit is kérjen tőlünk.

 

3) Milyen szót használhatunk még a hitre? Hogyan olvasható Péld 3:5–6-ban? Hogyan segít ez a szakasz megérteni, hogy mi a hit? Ellen White a következőképpen definiálja a hitet: „A hit bizalom Istenben – hit abban, hogy Ő szeret minket, és Ő tudja a legjobban, hogy mi az, ami a javunkra van. Ez pedig arra késztet, hogy a sajátunk helyett az Ő útját válasszuk. Tudatlanságunk helyébe elfogadja az Ő bölcsességét, gyengeségünk helyébe az Ő erejét, és bűneink helyébe az Ő igazságát. Életünk, mi magunk is már Istené vagyunk; a hit elismeri az Ő tulajdonjogát, és elfogadja az ebből eredő áldásokat.”*

 

4) Ki minden hit forrása? Milyen összefüggés van a mögött, amikor úgy érezzük, hogy alig vagy éppen semennyi hitünk sincs? Olvasd el Róm 12:3-at! A hit ajándék, amit Isten ad minden hívőnek. Nem egy érzelgős érzelmi állapot vagy valamifajta humanista, pozitív beállítottságú gondolkodás. Amikor tudatosan elhatározzuk, hogy alárendeljük az életünket Krisztusnak, és az Ő Szentlelke által Krisztus gyermekeivé válunk, Ő megajándékoz minket a hit ajándékával. És mihelyt a nekünk ajándékozott hitet használni kezdjük, az növekedésnek indul.

 

5) Ha a hit Isten ajándéka számunkra, akkor hogyan tudjuk a hitünket növelni? Olvasd el Róm 10:17-et és 2Kor 1:18–20-at! Ha imádságos szívvel olvassuk Isten Szavát, akkor a Szentlélek erősebb hitet fejleszt bennünk. Ha úgy fogadjuk Isten ígéreteit, mint az Ő örök „IGEN”-jeit, akkor hitünk növekedni fog.

6) A bibliaolvasás mindig a javunkra van? Milyen meglepő igazságról olvashatunk Zsid 4:2-ben? Ha szimplán csak úgy olvasgatjuk a Bibliát, az nem fogja növelni a hitünket. Lehet Bibliát olvasni nemtörődöm, közönyös módon is. De ha hívő szívvel, Isten ígéreteit a sajátunkénak igényelve olvassuk a Szentírást, a hitünk növekedni fog.

 

7) Gondolkozzunk el a vérfolyásos asszony történetén, akit Jézus meggyógyított Lk 8:43–38 versei szerint! Az asszony tapasztalata mit mond nekünk a hitről? A hit növekedésével kapcsolatosan legalább két létfontosságú igazságot tartalmaz ez a történet. Először is, az asszony hitt abban, hogy Krisztus tud, és a segítségére is lesz kétségbeejtő helyzetén. Nem önmagában hitt, és nem is a hitében, hanem Jézusban. A bibliai hitnek mindig van fókuszpontja, ez a fókuszpont pedig Jézus. Másodszor, amint ez az asszony gyakorolta az ő hitét, az növekedett. Ha egy növekvő, élő hitre vágysz, akkor Isten gyermekeként ismerd el, hogy Jézus már megajándékozott téged a hit ajándékával. Higgy az Ő Szavában; töltsd meg elmédet az Ő ígéreteivel, és gyakorold a kapott hitet! Aztán figyeld, ahogy a hited növekszik!

 

* Ellen G. White: Education. (Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1903), 253. o.


 
Biblia Jézus Tanítványok Tanítványság Jelenések Jelek Végidő Világ vége Törvény Tízparancsolat Üdvösség Új föld Lelki ajándékok Adventista Kereszténység Mark Finley
Tanuljunk együtt…

A világ leglenyűgözőbb könyve

2017.02.03 09:10

A Biblia a világ legkeresettebb könyve. 2003-ban a bibliatársaságok nemzetközi viszonylatban 432 millió Bibliát, vagy annak egy-egy könyvét adtak ki. Több mint 2200 nyelvre fordították már le...

Hit és elfogadás
2018.02.06 09:41
Miért tűri Isten?
2017.11.10 14:08
Az első stoppos vágya
2017.10.19 22:36