Végidei tanulságok SzárdiszbólTanuljunk együtt…, Szerző: Mark Finley - 2016.12.01 22:44 1020

Végidei tanulságok Szárdiszból

Szárdisz virágkorát élte a lüdiai Kroiszosz (elterjedt alakban: Krőzus) király uralkodása idején. Kroiszosz a hírek szerint az akkori világ leggazdagabb embere volt. A város gazdagságát jórészt a patakokban és folyóiban található értékes ásványi lelőhelyei adták. A Kis-Ázsiában vert első arany érméket valószínűleg Szárdiszban készítették. A városnak élénk forgalmú piaca, gazdagon díszített templomai, fényűző egészségügyi központja, impozáns otthonai és figyelemre méltó építészeti remekművei voltak. Abban az időben, amikor a Jelenések könyve íródott, egy maroknyi keresztény közösség élt Szárdiszban. A város anyagias szemlélete és gazdagsága közepette nem volt könnyű Krisztus elkötelezett követőjének lenni. A Szárdisznak szóló jánosi üzenet tanulságai sokatmondóak a Jézus visszajövetelét váró végidei nép számára.

 

1)  Olvasd el Jel 3:1-et! Hogyan mutatja be Urunk önmagát a szárdiszi gyülekezetnek szóló üzenet bevezetőjében? Miért használja az „isteni hét lélek” és a „hét csillag” szimbólumát? A hetes szám a Jelenések könyvében mindig a tökéletességet jelenti. Van hét gyülekezet, hét pecsét, hét trombita, hét csillag, hét angyal, és természetesen a hetedik napi szombatot is kinyilatkoztatja mint Isten pecsétjét. Ebben a szakaszban a hét csillag az angyaloknak a hét gyülekezetben végzett tökéletes szolgálatát szimbolizálja, a hét lélek pedig a Szentlélek tökéletes szolgálatát jelenti (Jel 1:20). A Szentlélek és az angyalok láthatatlan bizonyságtevők, akik hatással vannak a szívre, kinyilatkoztatják az igazságot, és visszaverik a gonosz erőket, hogy Isten népét elvezessék az igazságra. A jó és a rossz közötti küzdelemben meghozott választásaink és döntéseink tanúbizonyságai ők.

 

2)  Olvasd el újra Jel 3:1-et! Hogyan írja le a mennyei Orvos Szárdisz lelki nyomorúságát? Mi a betegsége? Figyeld meg a hasonlóságot a szárdiszi hívők lelkiállapota és az efézusi, valamint a laodíceai keresztények lelkiállapota között! A szárdiszi gyülekezeti tagok látszólagos keresztény életet éltek, ám valójában lelkileg holtak voltak. Az efézusiak elvesztették első szeretetüket, a laodíceaiak lelki élete pedig langymeleg volt, nélkülözte a Jézussal való élő, meghitt kapcsolatot. Mindegyik példában jelen van a lelkiségnek egy külső, felületes formája, amely nélkülözi a Jézussal való mélységes és megingathatatlan kapcsolatot. A különböző korok keresztényei mind szembesülnek ezzel a próbatétellel: igazinak és hitelesnek, valamint Jézus iránt tökéletesen elkötelezettnek lenni. Az istenfélelem külső megnyilvánulási formái könnyen helyettesíthetik az igaz, szívbéli vallásosságot.

 

3)  Olvasd el Jel 2:2–3 versét! Mi a menny orvossága arra a lelki bajra, amely megfertőzte a szárdiszi szenteket?

 

4)  Olvasd el a következő igeszakaszokat arról, hogy mit jelent vigyázni: Mt 24:42–44; 26:38–41; Mk 14:34–38; Lk 21:34–36! Saját szavaiddal hogyan magyaráznád el, hogy mit jelent vigyázni? Jézus gyakran használta a „vigyáz” kifejezést, amikor azt ecsetelte, mit jelent „őrködni”, „résen lenni”, hogy az ember megőrizze a Jézussal kialakított oly’ becses, személyes kapcsolatát, amit rendszeresen összekapcsolnak az imádság és az elmélkedés alkalmaival. A világ zaklatott tevékenységeinek hajszolása közepette Urunk arra emlékeztet minket, hogy lassítsunk le, és figyeljünk oda az Ő hangjára.

 

5)  Hasonlítsd össze Jézus Jel 3:2–3-ban és Mt 24:42–44-ben elhangzó tanácsát! Milyen hasonlóságokat látsz bennük? Milyen tanulságokkal szolgál Jel 3:3 azok számára, akik Urunk visszajövetelét várják?

 

6)  Miért olyan fontos Jel 3:3-ban a „megemlékezés”? Miről kellett megemlékeznie a gyülekezetnek?

 

7)  Olvasd el Jel 3:4-et! Volt bárki is Szárdiszban, aki hűséges maradt? Hogyan jellemzik őket? Hasonlítsd össze ezt a verset Jel 3:18-cal és Jel 19:7–9-cel! Mi a fehér ruha? Az a nyelvezet, amit a szárdiszi gyülekezetnek szóló üzenet használ, a „második eljövetel” nyelvezete, amely a különböző korszakok egyházaira egyformán érvényes. Ez egy ünnepélyes felhívás, ami a gazdagság, anyagiasság, hamis tanok és a hitehagyás közepette Isten iránti hűségre hív. De van egy másik fontos üzenet is ezekben a szakaszokban, mégpedig az, hogy fürödjünk meg Krisztus szeretetében, öltözzük fel az Ő jóságosságával teljes igazságosságát, és kegyelme által elnyerjük az üdvösséget. A „holt hit”, a szárdiszi keresztények többségének tapasztalata nem célravezető. Egyedül a Krisztusba vetett élő hit – amely tökéletes mértékben az Ő igazságosságára támaszkodik – fog megállni a végső, nagy válság idején.


 
Biblia Jézus Tanítványok Tanítványság Jelenések Jelek Végidő Világ vége Törvény Tízparancsolat Üdvösség Új föld Lelki ajándékok Adventista Kereszténység Mark Finley
Tanuljunk együtt…

Szeretetből meghalni – szeretetből élni

2017.01.31 12:03

„Úgy szeretem, hogy meghalok érte – sóhajtunk időnként, pedig lehet, hogy csak egy kívánatos ételről van szó, vagy bármiről, amihez a fizikai érzékeink vonzanak...

Bizalom, ha szenvedünk
2018.08.14 18:24
Odaadás
2018.10.23 11:05
Bizalom, ha szenvedünk
2018.08.09 18:08
A templomi zenekar
2017.02.07 09:03
Egyedül Jézus!
2018.10.02 09:19

Aktuális programok a közeledben