Vágyakozás az örökkévalóság utánTanuljunk együtt…, Szerző: Mark Finley - 2016.12.01 22:42 1094

Vágyakozás az örökkévalóság után

Szívünk mélyén vágyódunk az örökkévalóság után. A földünkön zajló hátborzongató terrorcselekmények, az erőszak és a véget nem érő szenvedés láttán tudjuk, hogy ez a világ nem a mi otthonunk. A szívünk azt súgja, hogy nem fájdalomra, szenvedésre és halálra teremtettünk, hanem valami jobbra azért, hogy boldogok, egészségesek és szentek legyünk. Ebben a bibliatanulmányban Isten személyesen ránk vonatkozó, csodálatos tervét fogjuk tanulmányozni, és majd látni fogjuk, hogy az Ő tervei sokkal jobbak, semmint elképzelhetnénk azokat.

 

1) Olvasd el Jel 21:1 és 2Pt 3:13 versét! Milyen szavakat használ János és Péter is, hogy leírják Isten örök jövőjét? Milyen kifejezésmóddal hangsúlyozzák annak valóságát, amit Isten eltervezett a számunkra? A Biblia írói Isten örök világát valóságos helyként ábrázolják, ami az új ég és az új föld. Isten eljövendő világa nem csupán hamis reménység, illúzió, nem szemfényvesztő tündérmese. Mindaz, ami elveszett a bűn miatt, helyreállíttatik. Isten sokkal csodálatosabb módon fogja újjáteremteni ezt a világot, semmint azt mi elképzelhetnénk. Éden minden szépsége még dicsőségesebb pompával fog tündökölni, mint korábban.

 

2) Valóságos testünk lesz, vagy inkább valamiféle lelkek leszünk? Vesd össze Fil 3:20–21 és 1Kor 15:51–57 verseit! Lásd még Ézs 35:5–6 versét is. A tanítványok felismerték Jézust testi jellegzetességeiről, amikor feltámadása után megjelent nekik. Jóllehet teste dicsőséges és halhatatlan volt, az Üdvözítő mégis felismerhető maradt. Egy halhatatlan test nem valamiféle láthatatlan lelket jelent. Ha az új ég és az új föld valóságos, akkor mi is valódi testben élünk majd azon a valódi helyen.

 

3) Olvasd el  Ézs 65:17, 21-22 verseit! Melyek azok a tevékenységek, amelyekben egy örökkévalóságon át részt fogunk venni? A helyreállított Éden hihetetlen öröm helyszíne lesz. Ez a leírás, miszerint „Házakat építnek és bennök lakoznak, és szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét”, a tökéletes hely, a belső megelégedettség és örök boldogság szimbólumaiban bővelkedik. Ézsaiás próféciája szerint valóban házakat fogunk építeni, és lakni fogunk bennük. Kertet művelünk és élvezni fogjuk a termesztett növények termését. Ám itt valami sokkal többről van szó annál, mint amit a felszínen találhatunk: örökös megelégedettségben fogunk élni, félelem, szorongás és aggodalom nélkül.

 

4) Mit ír a Biblia a mennyei kapcsolatainkat illetően? Olvasd el Mt 8:11-et, és figyeld meg különösen a „letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában” szövegrészletet! Vajon mire utal ez a szakasz? Fogalmazd át a saját szavaiddal!

 

5) Olvasd el Jel 21:2–3; 22:3–4 verseit! Mi lesz a legnagyobb örömünk forrása az új földön? Az összes kapcsolatunk közül melyik lesz számunkra a legbecsesebb?

 

6) Olvasd el Jel 21:4; Ézs 35:10; 65:24–25 versét! Milyen sziklaszilárd ígéreteket adott nekünk az Úr az örökkévalóságra vonatkozóan?

 

7) Vesd össze Mik 4:8 és ApCsel 3:19–21 verseit! Milyen kulcsfontosságú szemléletmóddal kell tekintenünk Isten új világára?

Mikeás próféta az „előbbi hatalom” visszatéréséről szól. Péter pedig az „újjáteremtetnek mindenek” kifejezést használja az Apostolok Cselekedeteiben. Ez a két kifejezés a kulcsa annak, hogy megértsük Istennek az egész örökkévalóságon át ránk vonatkozó csodálatos tervét, mert ezek visszavisznek minket Istennek az Éden kertjében véghezvitt, eredeti teremtői művéhez. A menny egy valóságos hely, valóságos emberek számára, akik valódi tevékenységeket fognak végezni. A bűnben elveszett világ szégyene és egy lázadó bolygó haláltusája Krisztus áldozata által állíttatik helyre. Az újjátett Édenben Krisztust fogjuk imádni, aki örökre megváltott minket. Az egész világegyetem Isten trónja köré gyűlve énekli majd: „Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást” (Jel 5:12). Ez a menny legnagyobb öröme, és ok arra, hogy egy egész örökkévalóságon át dicsőítsük Istent.  


 
Biblia Jézus Tanítványok Tanítványság Jelenések Jelek Végidő Világ vége Törvény Tízparancsolat Üdvösség Új föld Lelki ajándékok Adventista Kereszténység Mark Finley
Tanuljunk együtt…

Bizalom, ha szenvedünk

2018.08.14 18:24

A történet hőse Trevice Ellen, a tizennyolc éves fiatalember. Az édesapja tanár volt az egyik washingtoni középiskolában. A fiam a lelkészének, az unokám pedig a legjobb barátjának mondhatta magát.

A győzelem kulcsa
2018.03.25 12:56
Ádám és Éva almája
2017.04.22 09:49
Odaadás
2018.10.23 11:05
Miért tűri Isten?
2017.11.10 14:08
A küszöb
2017.02.06 10:44

Aktuális programok a közeledben